Albanus

År 1986 bildades Skeppsföreningen Albanus r.f. för att bygga en traditionell åländsk galeas från bondeseglationstiden. Syftet med byggprojektet var att ta tillvara lokala skeppsbyggnadskunskaper, samt att bygga ett fartyg lämpat för ungdomsseglingar.

Albanus är byggd av åländsk furu, och är baserad på en förlaga från 1904 med samma namn. Den tidigare Albanus byggdes av skeppsbyggmästare Johan August Henriksson i Äppelö, Hammarland.

Skeppsbygget Albanus ägde rum i Mariehamns östra hamn på en “tillfällig” stapelbädd. Kring stapelbädden uppfördes för skeppsbygget nödvändiga byggnader och ett staket. Byggandet av Albanus lade grunden till det som som idag är Sjökvarteret i Mariehamn.

Albanus på stapelbädden.
Resning av spant på nya ALBANUS, Östra hamnen.

Sjösättning

Albanus sjösattes 24 juli 1988 i samband med seglingsevenemanget Tall Ships Race. Sjösättningen slog alla tidigare publikrekord inom staden. Albanus riggades och utrustas sedan vid den nybyggda kajen och den första seglingen skedde våren 1989.

ALBANUS innan hon "går av stapeln".
ALBANUS innan hon “går av stapeln”.
Publiken som kommit för att följa ALBANUS sjösättning.
Publiken som kommit för att följa ALBANUS sjösättning.

Vacker och välseglande

Albanus är ett lyckat skeppsbygge på flera sätt. Hon har bland annat liten djupgång för att segla inomskärs i grunda farvatten. Riggen är lätt att hantera av en liten besättning, och medseglare kan enkelt delta i segelhanteringen. Hon är även väldigt vacker att se på! Med andra ord är hon lämpad både för seglatser med aktiva medseglande, samt för representation och chartergrupper.

ALBANUS med alla segel satta och den åländska flaggan i topp.
ALBANUS med alla segel satta och den åländska flaggan i topp.

Albanus seglar främst i den åländska och åboländska skärgården.
Hemmahamnen och kontoret finns i Sjökvarteret.


Läs mer om skeppsbygget i boken:
GALEASEN ALBANUS – Ett åländskt skeppsbygge och dess historiska bakgrund
Per-Ove Högnäs och Jerker Örjans