Föreningen

Skeppsföreningen Albanus ägs och drivs av Skeppsföreningen Albanus r.f.
Verksamheten leds av en av styrelsen tillsatt verksamhetsledare.

Logga

Skeppsföreningen Albanus styrelse består av

Heidi Oliveira
Emmy Karlsson-Hellman
Johanna Hartikainen
Anna Nordlund-Gustavsson
Wilma Andersson
Börje Mattsson

Suppleanter:
Lars Berthén

Svante Lönngren

Björn-Olof Erikson

Verksamhetsledare:

Utdrag ur föreningens stadgar.
”Föreningens ändamål är att tillvarata och förmedla kunskap, färdigheter, kultur och traditioner om seglation, fartyg, kustbygden och sjön genom att bedriva seglation för ungdoms- och kulturändamål huvudsakligen med den av föreningen rekonstruerade, byggda och ägda galeasen Albanus. Verksamheten skall speciellt inrikta sig till åländska ungdomar.”