Ungdomsverksamhet

Prentis kallas den ungdom som seglar med Albanus. Uttrycket kommer från engelskans “apprentice” som betyder lärling. Uttrycket användes bland annat inom Gustaf Eriksons segelfartygsflotta.

Ungdomsverksamheten riktar sig till dig som är 11 år eller äldre. Du bör vara intresserad av  skutliv och segling och uppskatta trevlig samvaro. Det är heller ingen nackdel om du tycker om tjärdoft, sång, god mat och har ett gott humör!

För att delta i en Prentissegling behöver du inga förhandskunskaper!
Det är förmånligt att segla som prentis! Du betalar bara för maten.
Överskottsplatser på ungdomsseglatser delges även äldre “ungdomar” (25+).

Som Prentis deltar du i föreningens verksamhet efter eget intresse och engagemang. Sommartid ordnas både kortare och längre  seglatser för prentisar. Seglatserna utformas tillsammans med ungdomarna. Om du tänker söka sommarjobb som däcksman på Albanus är det bra att börja som prentis.

Som prentis är du också välkommen att delta i talkon och underhållsarbeten under vintern. Gör gärna det! Det är vid dessa tillfällen du på riktigt lär känna fartyget! Prentisarna välkomnas även till Pommerngastarnas verksamhet.

Tall Ships Race

Albanus prentisar har deltagit i Tall Ships Race de år då det ordnats inom Östersjön, ofta med goda resultat!

  • Avbröt p.g.a. hårt väder 2013
  • 1:a i klass B 2009
  • 2:a i klass B 2007
  • 2:a i klass C1 2003, 3:a Over All
  • 1:a i klass C1 2000, 1:a Over All

Ta kontakt!

Kontakta kontoret eller ungdomsledarna om du vill komma med och segla, eller om du vill få mer information om prentisverksamheten.

Prentisarna har även en egen diskussionsgrupp på Facebook. Begär tillträde så du inte missar någonting!

Prentisarnas kontaktpersoner:
prentis@albanus.ax