Säkerhet och miljö

Säkerhet

Albanus är klassat som passagerarfartyg för 42 passagerare, och besiktas årligen av Traficom. Vi har räddningsflottar och flytvästar för samtliga, samt fullt utrustat fartygsapotek. Brandlarm och gaslarm är fast installerade och besiktas återkommande. I maskinrummet finns fast installerat släckningssystem. Dessutom finns radio-, navigations, och nödsignalutrustning utöver det som krävs av oss, och besättningen håller regelbundna säkerhetsövningar för att garantera er säkerhet ombord.

Alla i besättningen är utbildade och behöriga, samt har erfarenhet av segling.

Vid arbete i riggen använder vi fallskyddsutrustning, och vi har däcksselar, flytvästar m.m. vid hårt väder.

Vi ser gärna att barn medför egen flytväst för att säkerställa att den passar korrekt.

Man Över Bord (MOB)-övning

Miljöarbete

Naturen och miljön är viktig för oss på Albanus. Därför gör vi vårt bästa för att skydda, bevara och respektera den. Vi tömmer vår latrin till hamnanläggningar och sorterar allt avfall ombord. Vi uppmuntrar även användandet av ekologisk och närproducerad mat i vår byssa, inte bara för att det är bättre för miljön, utan även för att det smakar så mycket bättre!

Från och med 2020 så använder vi uteslutande miljöbränslet Ecopar Marine, vilket har betydligt renare avgaser. Sedan 2021 används inte giftig bottenfärg, utan i stället hålls botten ren genom borstning med dykare.

Albanus avfallsplan

blue flag

Blue Flag
Albanus deltar i Sail Training International Blue Flag Scheme. Blue Flag är ett miljöprogram där man bland annat lovar att:

  • Sopsortera och återvinna
  • I möjligaste mån använda miljövänliga produkter
  • Inte kasta skräp/sopor i sjön
  • Inte släppa ut toalettavfall i havet
  • Inte släppa ut giftigt/farligt avfall i havet
  • Rapportera upptäckta utsläpp
  • Respektera naturskyddsområden samt regler kring fiske.
  • Uppmuntra övriga till att skydda miljön.