Albanus till Vinden Drar

Vi funderar och planerar för om Albanus skall delta i Vinden Drar som detta år är på Föglö

29 juni – 4 juli.

Albanus skulle då bla följa deltagarna på deras utflykter, se mera mera på www.skötbåtsföreningen.ax  under fliken Vinden Drar

Ni som är intresserade att följa med på Albanus och har frågor så kontakta Björn-Olof Erikson 04573823161 så berättar han mera om programmet.

Att delta på Albanus kostar 50€/person inkl mat.

Vi letar även besättning till denna segling och då är man givetvis befriad från avgift.

Övriga frågor till kontoret 04570450013