Årsmöte

Skeppsföreningen Albanus håller årsmöte onsdag 25 mars kl 19 i Ålands Sjöfartsmuseum.
Stadgeenliga ärenden
Dessutom: Information om hur det går med Projekt Emelia.
Det kommer att berättas om hur långt Jan Grönstrand har kommit med ritningarna, hur det förlöper med bildande av stiftelse och arbetet kring det.
Välkomna

Styrelsen