Verksamhetsledaren permitterad

Albanus verksamhetsledare är permitterad 1.11.2014 – 28.2.2015, förutom de sista dagarna i månaden då löpande kontorsgöromål sköts.
Styrelsen har varit tvungna att ta till denna åtgärd av ekonomiska orsaker, bland annat blev det för få seglingsdagar under säsongen, som dels hänger samman med en kostsam utdragen torrsättning vintern -14.
Kiku Stenbäck kommer att jobba på i stort sett som vanligt med skutunderhåll.
När man ringer till Skeppsföreningen får man givetvis ett svar dagtid, av Kiku.
Det går alltid att skicka ett mail till albanus@aland.net så svarar Kristian vid tillfälle.