Höst ungdomssegling 2016

Prentissegling – Ungdomssegling med Albanus
Fredag 9 sept kl 17 – söndag 11 sept ca kl 16
Segling i Ålands skärgård öppen för alla ungdomar som är intresserade.
Rutten bestäms av väder o vind.
Priset är 40€ inkl mat
Frågor och anmälningar till Albanuskontoret albanus@aland.net eller till Henrik Engblom henrikengblom2@gmail.com